Auto-mark zgłoszenie reklamacyjne

nr
DATA: 01.10.2020 21:03

Pieczęć partnera handlowego Dane pojazdu

Proszę wpisać nazwę firmy:

Marka:
Model
Rok produkcji:
Pojemność [cm3] / Moc [kW]:
Numer i nazwa artykułu / Ilość:
Numer / rodzaj dokumentu zakupu / data zakupu:
Czy część była montowana?
Montaż Demontaż
Nazwa warsztatu:
Adres
Data:
(yyyy-mm-dd)


Stan licznika w km:
Nazwa warsztatu:
Adres
Data:
(yyyy-mm-dd)


Stan licznika w km:
Dokładny opis usterki (maks. 500 znaków): Pozostało ci 500 znaków


Czas i okoliczności wykrycia usterki (maks. 500 znaków):Pozostało ci 500 znaków

Uwagi: (maks. 500 znaków):Pozostało ci 500 znaków

W przypadku reklamacji elementów układu zapłonowego oraz pomp paliwa prosimy o dołączenie kopii dowodu rejestracyjnego.
Auto-Mark . zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów, jeśli uzna to za niezbędne do rozstrzygnięcia o przyczynie powstania usterki.
Podstawą przyjęcia protokołu jest jego zgodność z wersją elektroniczną w systemie eReklamacje.
Opis żądania reklamującego:

 

 

Wymiana Korekta dokumentu

 

 

 

Podpis wnioskodawcy: .................................................

Obrona przed SPAM-em i BOT-ami:
Jeżeli jesteś człowiekiem wpisz w pole: jedynie słowo: " TAK " drukowanymi literami!